nieuw IWC museum

IWC heeft in Schaffhausen een geheel nieuw museum geopend.

IWC museum

In het museum is moderne architectuur gecombineerd met een multimedia concept om zodoende een informele sfeer en een ontdekking voor horloge liefhebbers te scheppen.

Het nieuwe museum is gehuisvest op het onlangs geopende IWC terrein, en vervangt het oude in 1993 geopende museum wat zich in het allereerste IWC gebouw bevond.

Meer informatie is te vinden op de IWC website via: www.iwc.com

Geef een reactie